глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Старият Завет

Новият Завет

Малахия 4 Цариградски (BG1871)

1. Защото, ето, иде ден който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички които правят нечестие, ще бъдат като плява; И идещий ден ще ги изгори, Говори Господ Саваот, Та няма да им остави ни корен ни ветва.

2. А вам които се боите от името ми Ще изгрее Слънцето на Правдата, С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

3. И ще стъпчете нечестивите; Защото те ще бъдат пепел под плесните на нозете ви, В който ден аз направя това, Говори Господ на Силите.

4. Помнете на Мойсея раба ми закона Който заповядах нему в Хорив за всичкия Израил, Повеленията и съдбите.

5. Ето, аз ще ви проводя Илия пророка Преди да дойде денят Господен, великият и страшният;

6. И той ще обърне сърдцето на бащите към чадата, И сърдцето на чадата към бащите им, Да не дойда и поразя земята с проклетия.