Старият Завет

Новият Завет

Малахия 4:2 Цариградски (BG1871)

А вам които се боите от името ми Ще изгрее Слънцето на Правдата, С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

Прочетете пълната глава Малахия 4

Изглед Малахия 4:2 в контекст