Старият Завет

Новият Завет

Изход 6:13 Цариградски (BG1871)

И говори Господ Моисею и Аарону, и проводи ги при Израилевите синове и при Фараона Египетския цар, за да изведат Израилевите синове из Египетската земя.

Прочетете пълната глава Изход 6

Изглед Изход 6:13 в контекст