Старият Завет

Новият Завет

Изход 5:4 Цариградски (BG1871)

И рече им Египетският цар: Защо, Моисее и Аароне, спирате людете от работите им? Идете на определените си работи.

Прочетете пълната глава Изход 5

Изглед Изход 5:4 в контекст