Старият Завет

Новият Завет

Исая 16:8 Цариградски (BG1871)

Защото нивята на Есевон са привенали: Лозата на Севма, господарите на народите строшиха избраните й садения, Които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята: Ветвите й бяха разпрострени, преминваха морето.

Прочетете пълната глава Исая 16

Изглед Исая 16:8 в контекст