Старият Завет

Новият Завет

Езекил 20:41 Цариградски (BG1871)

Ще ви приема с ухание на благовоние когато ви изведа из племената и ви събера от местата в които се разпръснахте; и ще се осветя въ вас пред народите.

Прочетете пълната глава Езекил 20

Изглед Езекил 20:41 в контекст