Старият Завет

Новият Завет

Ездра 8:13 Цариградски (BG1871)

И от Адоникамовите синове последните, на които имената са: Елифалет, Иеиил, и Семаия, и с тях мъжките шестдесет.

Прочетете пълната глава Ездра 8

Изглед Ездра 8:13 в контекст