глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Старият Завет

Новият Завет

Ездра 8 Цариградски (BG1871)

1. А началниците на отечествията им са тези, и родословието на онези които възлязоха с мене от Вавилон, в царуването на цар Артаксеркса.

2. От Финеесовите синове, Гирсон: от Итамаровите синове, Даниил: от Давидовите синове, Хатус.

3. От синовете на Сехания, из Фаросовите синове, Захария; и с него се преброиха по родословие мъжките, сто и петдесет.

4. От Фаат-моавовите синове, Зараиевът син Елиоинай, и с него мъжките двесте.

5. От Сеханиевите синове, Яазииловът син, и с него мъжките триста.

6. И от Адиновите синове, Ионатановът син Енед, и с него мъжките петдесет.

7. И от Еламовите синове, Готолиевът син Исаия, и с него мъжките седемдесет.

8. И от Сефатиевите синове, Михаиловът син Зевадия, и с него мъжките осемдесет.

9. От Иоавовите синове, Иехииловът син Авдия, и с него мъжките двесте и осемнадесет.

10. И от Селомитовите синове, Иосифиевът син, и с него мъжките сто и шестдесет.

11. И от Виваевите синове, Захария Виваевът син, и с него мъжките двадесет и осем.

12. И от Азгадовите синове, Иоанан Акатановът син, и с него мъжките сто и десет.

13. И от Адоникамовите синове последните, на които имената са: Елифалет, Иеиил, и Семаия, и с тях мъжките шестдесет.

14. А от Вагуевите синове Утай, и Завуд, и с тях мъжките седемдесет.

15. И събрах ги при реката която тече към Аава, и там разположихме стана си три дни; и прегледах между людете и свещениците, и не намерих там от Левийните синове.

16. Тогаз проводих на Елиезера, Ариила, Семаия, и Елнатана, и Ярива, и Елнатана, и Натана, и Захария, и Месулама, кметове, и Иоярива и Елнатана, благоразумни;

17. и дадох им поръчване към княза Идо, на мястото Касифия, и турих в устата им думи да говорят на Идо и на братята му Нетинимите, на местото Касифия, да ни проводят служители за дома на Бога нашего.

18. И според благата ръка на Бога нашего над нас доведоха ни един разумен человек от синовете на Маалия, сина на Левия сина Израилева; и Саравия, с синовете му и братята му осемнадесет;

19. и Асавия, и с него Исаия от Мерарийните синове, братята му и синовете им двадесет;

20. и от Нетинимите, които Давид и князовете определиха за службата на Левитите, двесте и двадесет Нетиними: всички тези бяха назначени по име.

21. Тогаз прогласих там пост при реката Аава, за да се смирим пред Бога нашего, и да просим от него добър път за нас, и за чадата ни, и за всичкия ни имот.

22. Защото се усрамих да поискам от царя сила и конници за да ни помогнат против неприятеля в пътя; понеже бяхме говорили на царя и рекли: Ръката на Бога нашего е за добро над всички които го търсят, а силата му и гневът му над всички които го оставят.

23. Постихме прочее и молихме се Богу нашему за това; и стана милостив към нас.

24. Тогаз отлъчих дванадесет от главните свещеници, Саравия, Асавия, и с тях десет от братята им;

25. и претеглих им среброто, и златото, и съсъдите, приношението за дома на Бога нашего което принесе царят, и съветниците му, и князовете му, и всичкий Израил който се намери:

26. претеглих прочее в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро, и сребърни съсъди сто таланта, и сто таланта злато,

27. и двадесет златни крондири тисяща драхми, и два съсъда от мед лъскава, добра, скъпоценни като злато.

28. И рекох им: Вие сте свети Господу, и съсъдите свети; и среброто и златото е доброволно приношение Господу Богу на отците ви;

29. внимайте и пазете ги доде ги претеглите пред главатарите на свещениците и на Левитите, и началниците на Израилевите отечествия в Ерусалим, в стаите на дома Господен.

30. И поеха свещениците и Левитите тежината на среброто, и на златото, и съсъдите, да ги донесат в Ерусалим, в дома на Бога нашего.

31. И станахме от реката Аава в дванадесетия ден на първия месец за да отидем в Ерусалим; и ръката на Бога нашего бе над нас, и избави ни от неприятелска ръка и от заседващите на пътя.

32. И дойдохме в Ерусалим, и седяхме там три дни.

33. А в четвъртия ден се претегли среброто, и златото, и съсъдите в дома на Бога нашего с ръката на Меримота сина на Урия свещеника; и с него бе Елеазар Финеесовът син, и с тях Левитите, Иозавад, Исусовът син и Ноадия Вануевът син:

34. всичко на число и на тежина; и всичката тежина се писа в онова време.

35. Синовете на плена които дойдоха от пленението принесоха всесъжения на Бога Израилева, дванадесет юнци за всичкия Израил, деветдесет и шест овна, седемдесет и седем агнета, дванадесет ярци в приношение за грях, всичките всесъжения на Господа.

36. И предадоха царските заповеди на царските сатрапи и на областниците коита бяха отсам реката; и те помогнаха на людете и на Божия дом.