Старият Завет

Новият Завет

Естир 3:3 Цариградски (BG1871)

И царските раби които бяха в царските врата рекоха на Мардохея: Защо престъпваш ти заповедта на царя?

Прочетете пълната глава Естир 3

Изглед Естир 3:3 в контекст