Старият Завет

Новият Завет

Еремия 26:20 Цариградски (BG1871)

А още имаше человек който пророчествуваше в име Господне, Урия Семаиевий син от Кириатиарим, и пророчествува против този град и против тази земя според всичките думи на Иеремия.

Прочетете пълната глава Еремия 26

Изглед Еремия 26:20 в контекст