Старият Завет

Новият Завет

Еремия 16:16 Цариградски (BG1871)

Ето, ще проводя за много рибари, Говори Господ, та ще ги изловят; И подир това ще проводя за много ловци, Та ще ги ловят от всяка гора, И от всеки хълм, и от дупките на скалите.

Прочетете пълната глава Еремия 16

Изглед Еремия 16:16 в контекст