Старият Завет

Новият Завет

Еклесиаст 5:9 Цариградски (BG1871)

Земята е полезна на всичките; И сам царят се служи от нивите.

Прочетете пълната глава Еклесиаст 5

Изглед Еклесиаст 5:9 в контекст