Старият Завет

Новият Завет

Числа 4:48 Цариградски (BG1871)

онези от тях които бидоха изброени бяха осем тисящи и петстотин и осемдесет.

Прочетете пълната глава Числа 4

Изглед Числа 4:48 в контекст