Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:38 Цариградски (BG1871)

и Нево, и Ваалмеон (с променени имена), и Севама; и туриха имена на градовете които съградиха.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:38 в контекст