Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:3 Цариградски (BG1871)

И рече Валаам Валаку: Застани близу при всесъжението си, и аз ще ида: може би да излезе Господ насреща ми; и каквото ми покаже аз ще ти обява. И отиде на високо място.

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:3 в контекст