Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:15 Цариградски (BG1871)

Тогаз рече Валаам Валаку: Застани тука при всесъжението си, а аз ще срещна там Господа.

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:15 в контекст