Старият Завет

Новият Завет

Числа 21:26 Цариградски (BG1871)

Понеже Есевон бе град на Аморейския цар Сиона, който беше направил бой с предишния Моавски цар, и взел бе от ръката му всичката му земя до Арнон.

Прочетете пълната глава Числа 21

Изглед Числа 21:26 в контекст