Старият Завет

Новият Завет

Числа 21:16 Цариградски (BG1871)

И от там дойдоха при Вир: този е кладенецът за който рече Господ Моисею: Събери людете, и ще им дам вода.

Прочетете пълната глава Числа 21

Изглед Числа 21:16 в контекст