Старият Завет

Новият Завет

Числа 21:10 Цариградски (BG1871)

И дигнаха се Израилевите синове, и разположиха стан в Овот.

Прочетете пълната глава Числа 21

Изглед Числа 21:10 в контекст