Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:29 Цариградски (BG1871)

И видя всичкото събрание че умря Аарон; и оплакваха Аарона тридесет дни всичкий Израилев дом.

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:29 в контекст