Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:28 Цариградски (BG1871)

И съблече Моисей от Аарона одеждите му, и облече с тях Елеазара сина му; и умре Аарон там на върх гората; и слязоха Моисей и Елеазар от гората.

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:28 в контекст