Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:32 Цариградски (BG1871)

И похулиха на Израилевите синове земята която бяха съгледателствували, и рекоха: Земята която преминахме за да я съгледателствуваме е земя която пояжда жителите си; и всичките люде които видяхм в нея са мъже превисоки.

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:32 в контекст