Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:16 Цариградски (BG1871)

Тези са имената на мъжете които проводи Моисей за да съгледателствуват земята: и наименува Моисею Осия Навиевия син Иисус.

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:16 в контекст