Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:32 Цариградски (BG1871)

Тогаз станаха людете всичкия онзи ден, и всичката нощ, и всичкия следващи ден та събираха препериците: онзи който събра най-малко събра десет корове; и простираха ги за себе си около стана.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:32 в контекст