Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:31 Цариградски (BG1871)

Тогаз излезе вятър от Господа, и докара преперици от морето и хвърли ги върх стана до един ден път от едната страна, и до един ден път от другата страна, около стана; и те бяха до два лакта над лицето на земята.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:31 в контекст