Старият Завет

Новият Завет

Битие 29:13 Цариградски (BG1871)

И като чу Лаван за Якова, сестриния си син, завтече се да го посрещне; и пригърна го, и целуна го, и заведе го в дома си. И приказа Яков Лавану всичко това.

Прочетете пълната глава Битие 29

Изглед Битие 29:13 в контекст