глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 29 Цариградски (BG1871)

1. И тръгна Яков та отиде в земята на източните жители.

2. И видя, и ето кладенец на полето, и там три стада овци които почиваха при него, защото от онзи кладенец напояваха стадата; и голям камик имаше върху устието на кладенеца.

3. И когато се събираха там всичките стада, отваляха камика от устието на кладенеца, и напояваха стадата: после туряха пак камика на мястото му върху устието на кладенеца.

4. И рече им Яков: Братя, от де сте? А те рекоха: От Харан сме.

5. И рече им: Познавате ли Лавана сина Нахоров? И те рекоха: Познаваме.

6. И рече им: Здрав ли е ? И те рекоха: Здрав е; и, ето, дъщеря му Рахил иде с овците.

7. И рече: Ето, остава още много от деня: не е време да се съберат скотовете: напойте овците, и идете та ги пасете.

8. А те рекоха: Не можем доде се не съберат всичките стада, и не отвалят камика от устието на кладенеца: тогава напояваме овците.

9. И като им говореше още, дойде Рахил с овците на баща си; защото тя ги пасеше.

10. И като видя Яков Рахил дъщерята на Лавана, брата на майка си, и овците на Лавана брата на майка си, приближи Яков и отвали камика от устието на кладенеца, и напои овците на Лавана брата на майка си.

11. И целуна Яков Рахил; и възвиси гласа си и плака.

12. И каза Яков на Рахил че е брат на баща й, и че е син на Ревека; и тя се завтече та каза на баща си.

13. И като чу Лаван за Якова, сестриния си син, завтече се да го посрещне; и пригърна го, и целуна го, и заведе го в дома си. И приказа Яков Лавану всичко това.

14. И рече му Лаван: Наистина ти си кост моя и плът моя. И живя при него един месец дни.

15. И рече Лаван Якову: Понеже ми си брат, без нищо ли ще ми работиш? Кажи ми коя ще бъде заплатата ти.

16. И имаше Лаван две дъщери: името на по-старата Лия, а името на по-младата Рахил.

17. И на Лия очите не бяха здрави; а Рахил беше прилична и красна на лице.

18. И възлюби Яков Рахил; и рече: Ще ти слугувам седем години за Рахил по-малката ти дъщеря.

19. И рече Лаван: По-добре да я дам на тебе нежели да я дам на друг мъж: живей при мене.

20. И слугува Яков за Рахил седем години; и видяха му се малко дни поради любовта му към нея.

21. И рече Яков Лавану: Дай ми жената ми, защото се изпълни времето ми, за да влезна при нея.

22. И събра Лаван всичките человеци на онова място, и направи пир.

23. И вечерта взе дъщеря си Лия и му я доведе: и той влезе при нея.

24. И даде Лаван рабинята си Зелфа за рабиня на дъщеря си Лия.

25. И на утринта, ето, тя беше Лия. И рече Лавану: Що е това дето ми стори ти? Не ти ли слугувах за Рахил? И защо ме излъга ти?

26. А Лаван рече: Не бива така в нашето място, да се дава по-младата преди по-старата.

27. Свърши седмицата на тази; и ще ти дам и онази за слугуването дето ще ми слугуваш още седем години.

28. И направи Яков така, и свърши седмицата й; и Лаван му даде дъщеря си Рахил за жена.

29. И даде Лаван рабинята си Вала за рабиня на дъщеря си Рахил.

30. И влезе Яков и при Рахил, и възлюби Рахил повече от Лия; и работи му още други седем години.

31. И понеже видя Господ че беше нелюбима Лия, отвори утробата й; а Рахил беше неплодна.

32. И зачна Лия и роди син, и нарече името му Рувим; защото рече: Наистина пригледа Господ на смирението ми: сега прочее ще ме възлюби мъж ми.

33. И зачна пак и роди син; и рече: Понеже чу Господ че не съм любима, за това ми даде и тогоз; и нарече името му Симеон.

34. И пак зачна и роди син; и рече: Сега вече мъж ми ще се съедини с мене, защото му родих трима синове; затова нарече името му Левий.

35. И зачна пак и роди син; и рече: Този път ще похваля Господа; затова нарече името му Юда. И престана да ражда.