глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

2 Летописи 21 Цариградски (BG1871)

1. И заспа Иосафат с отците си и погребе се с отците си в Давидовия град; и въцари се вместо него Иорам син му.

2. И имаше братя, Иосафатови синове, Азария, и Иехиила, и Захария, и Азария, и Михаила, и Сафатия: всички тези бяха синове на Иосафата Израилевия цар.

3. И даде им баща им много дарове, - сребро, и злато, и многоценни неща, с градове оградени в Юда; но царството даде на Иорама, понеже бе първороден.

4. А когато се възвиси Иорам в царството на отца си и се утвърди, уби всичките си братя с меч, и неколцина още от Израилевите началници.

5. Тридесет и две години на възраст бе Иорам когато се въцари, и царува осем години в Ерусалим.

6. И ходи в пътя на Израилевите царе както направи Ахаавовът дом (защото жена му беше Ахаавова дъщеря,) и стори зло пред Господа.

7. Но Господ не рачи да изтреби Давидовия дом, заради завета който направи с Давида, и защото рече че ще даде светилник нему и на синовете му за всегда.

8. В неговите дни отстъпи Едом от под ръката на Юда та постави цар над себе си.

9. И замина Иорам с началниците си, и всичките колесници с него; и стана през нощ та порази Едомците, които бяха го заобиколили, и началниците на колесниците.

10. Така отстъпи Едом от под ръката на Юда дори до този ден. Тогаз в истото време отстъпи и Ливна от под ръката му, понеже остави Господа Бога на отците си.

11. Той направи и високи места по горите на Юда, и направи Ерусалимските жители да блудствуват, и разврати Юда.

12. И дойде до него писмо от Илия пророка което казваше: Така говори Господ Бог на Давида отца ти: Понеже не ходи ти в пътищата на баща си Иосафата, и в пътищата на Аса Юдиния цар,

13. но ходи в пътя на Израилевите царе, и направи Юда и Ерусалимските жители да блудствуват по блудовете на Ахаавовия дом, още си избил и братята си, дома на отца си, по-добрите от тебе,

14. ето, Господ ще порази с голяма язва твоите люде, и чадата ти, и жените ти, и всичкия ти имот;

15. и ти ще бъдеш поразен с големи болести, с болест в чревата си, додето ти излязат чревата от болестта от ден на ден.

16. Подигна още Господ против Иорама духа на Филистимците и на Аравяните, които са близо до Етиопяните;

17. и възлязоха против Юда, и се устремиха на него, и разграбиха всичкия имот що се намери в царския дом, и синовете му още, и жените му, щото не му остана друг син освен Иоахаза най-младия от синовете му.

18. И след всичко това порази го Господ в чревата му с болест неизцелима;

19. и като се мина време, след изтичането на две години излязоха чревата от болестта му; и умря с люти боледувания. А людете му не му направиха горене от аромати според горенето за отците му.

20. Тридесет и две години на възраст бе когато се въцари, и царува в Ерусалим осем години, и отиде нежелаем; и погребоха го в града Давидов но не в царските гробища.