Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:4 Цариградски (BG1871)

Защото се примъкнаха някои человеци, които отдавна са предназначени на това осъждение, нечестиви които преобръщат благодатта на Бога нашего във невъздържаност, и отричат се от самаго Владика Бога и Господа нашего Исуса Христа.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:4 в контекст