Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:5 Цариградски (BG1871)

А искам да ви напомня, ако и да сте познали вие еднъж това, че Господ, от как избави своя народ из Египетската земя, погуби после онези които не повярваха.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:5 в контекст