Старият Завет

Новият Завет

Римляни 9:4 Цариградски (BG1871)

които са Израиляни, и на които принадлежат усиновението, и славата, и заветите, и законоположението, и Богослужението, и обещанията;

Прочетете пълната глава Римляни 9

Изглед Римляни 9:4 в контекст