Старият Завет

Новият Завет

Римляни 5:19 Цариградски (BG1871)

Защото както чрез непослушанието на едногото человека станаха грешни многото, така чрез послушанието на едногото многото ще станат праведни.

Прочетете пълната глава Римляни 5

Изглед Римляни 5:19 в контекст