Старият Завет

Новият Завет

Римляни 3:19 Цариградски (BG1871)

И знаем че което говори законът, говори на онези които са под закона; за да се затулят всеки уста, и да бъде цял свят повинен пред Бога.

Прочетете пълната глава Римляни 3

Изглед Римляни 3:19 в контекст