Старият Завет

Новият Завет

Откровение 5:4 Цариградски (BG1871)

И аз плаках много защото се не намери никой достоен да разгъне и да прочете книгата, нито да я гледа.

Прочетете пълната глава Откровение 5

Изглед Откровение 5:4 в контекст