Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:1 Цариградски (BG1871)

И след това чух като глас голям от много народ на небето, който казваше: Алилуйя! Спасение, и слава,и почест, и сила подобава Господу Богу нашему;

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:1 в контекст