Старият Завет

Новият Завет

Матей 26:47 Цариградски (BG1871)

И когато той още говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде; и с него народ много с ножове и сопи, от първосвещениците и старейшините на народа.

Прочетете пълната глава Матей 26

Изглед Матей 26:47 в контекст