Старият Завет

Новият Завет

Матей 25:16 Цариградски (BG1871)

А този който взе петте таланта, отиде да работи с тях, и направи други пет таланта.

Прочетете пълната глава Матей 25

Изглед Матей 25:16 в контекст