Старият Завет

Новият Завет

Матей 13:19 Цариградски (BG1871)

На всекиго, който слуша словото на царството и не го разумява, идва лукавият, и грабнува посеяното в сърцето му; той е посеяното край пътя.

Прочетете пълната глава Матей 13

Изглед Матей 13:19 в контекст