Старият Завет

Новият Завет

Марко 16:1 Цариградски (BG1871)

И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати за да дойдат и да го помажат.

Прочетете пълната глава Марко 16

Изглед Марко 16:1 в контекст