Старият Завет

Новият Завет

Лука 9:57 Цариградски (BG1871)

И като вървяха, рече му някой си в пътя: Господи, ще дойда след тебе дето и да идеш.

Прочетете пълната глава Лука 9

Изглед Лука 9:57 в контекст