Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 4:8 Цариградски (BG1871)

Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има някоя добродетел, и ако има някоя похвала, това размишлявайте.

Прочетете пълната глава Филипяни 4

Изглед Филипяни 4:8 в контекст