Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 4:9 Цариградски (BG1871)

Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас.

Прочетете пълната глава Филипяни 4

Изглед Филипяни 4:9 в контекст