Старият Завет

Новият Завет

Евреи 10:7 Цариградски (BG1871)

Тогаз рекох: Ето, ида (в главизната на книгата е писано за мене) да сторя волята ти, о Боже."

Прочетете пълната глава Евреи 10

Изглед Евреи 10:7 в контекст