глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Старият Завет

Новият Завет

Евреи 1 Цариградски (BG1871)

1. Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците,

2. в тези последните дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и света направи;

3. който, като е сияние на неговата слава, и образ на неговото същество, и държи всичко със словото на своята си сила, от как направи чрез себе си очищение на греховете ни седна отдясно на величието на високо,

4. и стана толкоз по-горен от ангелите колкото по-славно над тях име наследова.

5. Защото кому от ангелите рече някога: "Ти си мой Син, аз днес те родих;" и пак: "Аз ще му бъда Отец, и той ще ми бъде Син"?

6. А когато пък въвожда Първороднаго във вселенната казва: "И да му се поклонят всичките ангели Божии."

7. И за ангелите казва: "Който прави ангелите си духове и слугите си пламик огнен.

8. А за Сина казва: "Твоят престол е, Боже, във век века: скиптърът на твоето царство е скиптър на правдата;

9. възлюбил си правдина, и възненавидял си беззаконие; за това те помаза, Боже, твоят Бог с елей на радост повече от твоите съучастници;"

10. и пак: "В начале ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата:

11. те ще погинат, а ти пребиваваш; и всичките като дреха ще овехтеят,

12. и като одежда ще ги свиеш, и ще се изменят; а ти си все истий, и твоите години няма да се свършат."

13. И кому от ангелите е рекъл някога: "Седни отдясно ми докле положа враговете ти подножие на нозете ти"?

14. Не са ли те всички служебни духове, проваждаеми да слугуват на тези които ще наследват спасение?