Старият Завет

Новият Завет

Деяния 4:10 Цариградски (BG1871)

да знаете всинца вие и всичкий народ Израилев че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпехте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав.

Прочетете пълната глава Деяния 4

Изглед Деяния 4:10 в контекст