Старият Завет

Новият Завет

Деяния 22:24 Цариградски (BG1871)

тисящникът заповяда да го закарат в крепостта, и поръча да го изпитат с бой за да узнае за коя причина викаха така върх него.

Прочетете пълната глава Деяния 22

Изглед Деяния 22:24 в контекст