Старият Завет

Новият Завет

Деяния 19:31 Цариградски (BG1871)

Така и някои от Азийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и молеха му се да се не показва на позорището.

Прочетете пълната глава Деяния 19

Изглед Деяния 19:31 в контекст