Старият Завет

Новият Завет

Деяния 17:8 Цариградски (BG1871)

И смутиха народа и градоначалниците които чуха това.

Прочетете пълната глава Деяния 17

Изглед Деяния 17:8 в контекст