Старият Завет

Новият Завет

Деяния 17:33 Цариградски (BG1871)

И така Павел излезе отпомежду тях.

Прочетете пълната глава Деяния 17

Изглед Деяния 17:33 в контекст