Старият Завет

Новият Завет

Деяния 14:2 Цариградски (BG1871)

А неповярвалите Юдеи подигнаха и раздразниха душите на езичниците върх братята.

Прочетете пълната глава Деяния 14

Изглед Деяния 14:2 в контекст